Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van Duurzaamheidsvergelijker zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de diensten van Duurzaamheidsvergelijker. Door het bezoeken van de website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn geldig sinds 14 november 2017. Duurzaamheidsvergelijker behoudt het recht om deze voorwaarden aan te passen en raadt u daarom aan om regelmatig deze pagina te bekijken voor eventuele aanpassingen.

Definities

1. De Ondernemer – Duurzaamheidsvergelijker en haar werknemers;
2. De Opdrachtgever – De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van een of meerdere diensten die door de Ondernemer worden aangeboden;
3. De Uitvoerende Partij – De natuurlijke of rechtspersoon die voortkomend uit de diensten van de Ondernemer contact opneemt met de Opdrachtgever om een offerte uit te brengen en aan wie de opdracht uiteindelijk al dan niet wordt verleend.

Identiteit van de Ondernemer

Duurzaamheidsvergelijker, mede handelend onder de namen: duurzaamheidsvergelijker.nl, duurzaamheidsvergelijker.be.

Postadres:
Lage Kanaaldijk 2B
6212 AE Maastricht

KvK-nummer: 69965250
Btw-identificatienummer Nederland: NL858083917B01

Dienstverlening Duurzaamheidsvergelijker

De Ondernemer tracht Opdrachtgevers en Uitvoerende Partijen bij elkaar te brengen via online offerteaanvragen en heeft hierin slechts een faciliterende rol. De Ondernemer informeert Opdrachtgevers via teksten op haar website over verschillende duurzaamheidsmaatregelen voor de gebouwde omgeving. De Ondernemer heeft geen verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever of Uitvoerende Partijen om een bepaald resultaat te behalen.

Totstandkoming overeenkomst

Opdrachtgever accepteert het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde door de gegevens op de website in te vullen en offertes aan te vragen.

Geen garanties

De ondernemer zet zich ten alle tijden in om de informatie op haar website zo accuraat en juist mogelijk aan te bieden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De Ondernemer biedt de Opdrachtgever informatie over duurzaamheid en tracht aanvragers en installateurs/aanbieders van duurzame producten en/of diensten bijeen te brengen. De Ondernemer geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde producten en/of diensten en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. De Opdrachtgever en Uitvoerende Partij zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen en voor het vastleggen van duidelijke afspraken met de Uitvoerende Partij die de opdracht krijgt.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Eventuele voorwaarden of bepalingen voortkomend uit een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij volgend op een aanvraag via de Ondernemer zijn niet van toepassing op de diensten van de Ondernemer. Op deze website is het mogelijk offertes aan te vragen bij derden. Duurzaamheidsvergelijker werkt hiervoor samen met externe partners die deze aanvragen behandelen. De aanvraagformulieren die terug te vinden zijn op deze site worden ingeladen via externe iframes. Duurzaamheidsvergelijker is niet verantwoordelijk van de inhoud van deze externe formulieren en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruikmaken van deze diensten. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden van de externe partners. De Algemene Voorwaarden van de Ondernemer zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij. De Ondernemer wordt nimmer partij bij mogelijk gesloten overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij en is op geen enkele manier verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor hetgeen zich tussen Opdrachtgever en Uitvoerende Partij afspeelt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.