Algemene Gebruikersvoorwaarden Duurzaamheidsvergelijker

Deze website wordt beheerd door Duurzaamheidsvergelijker


Deze Algemene Voorwaarden van Duurzaamheidsvergelijker zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de diensten van Duurzaamheidsvergelijker. Door het bezoeken van een van onderstaande websites gaat u akkoord met deze voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig sinds 2 juli 2018. Duurzaamheidsvergelijker behoudt het recht om deze voorwaarden aan te passen en raadt u daarom aan om regelmatig deze pagina te bekijken voor eventuele aanpassingen.

Definities

  1. De Ondernemer – Duurzaamheidsvergelijker en haar werknemers;
  2. De Opdrachtgever – De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van een of meerdere diensten die door de Ondernemer worden aangeboden. Meestal de gebruiker van de website;
  3. De Uitvoerende Partij – De natuurlijke of rechtspersoon die voortkomend uit de diensten van de Ondernemer contact opneemt met de Opdrachtgever om een offerte uit te brengen en aan wie de opdracht uiteindelijk al dan niet wordt verleend.

Identiteit van de ondernemer

Duurzaamheidsvergelijker, mede handelend onder de namen: duurzaamheidsvergelijker.nl, duurzaamheidsvergelijker.be, ikwilisoleren.nl.

Postadres:
Lage Kanaaldijk 2B
6212 AE Maastricht

KvK-nummer: 69965250
Btw-identificatienummer Nederland: NL858083917B01

Dienstverlening Duurzaamheidsvergelijker

In de eerste plaats tracht de Ondernemer Opdrachtgevers en Uitvoerende Partijen bij elkaar te brengen via online offerteaanvragen en heeft hierin slechts een faciliterende rol. Daarnaast informeert de Ondernemer Opdrachtgevers telefonisch en/of via teksten op haar website over verschillende duurzaamheidsmaatregelen voor de gebouwde omgeving. De Ondernemer heeft geen verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever of Uitvoerende Partijen om een bepaald resultaat te behalen.

Totstandkoming overeenkomst

Opdrachtgever accepteert het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde door de gegevens op de website in te vullen en offertes aan te vragen.

Verwerking persoonsgegevens

Op de websites van Duurzaamheidsvergelijker is het mogelijk om advies en offertes bij derden aan te vragen. Duurzaamheidsvergelijker behandelt zowel zelf als middels samenwerkingen met externe partners aanvragen. De specifieke geldende voorwaarden per aanvraag, vindt men via de daarvoor bestemde link bij het aanvraagformulier.

Verwerking persoonsgegevens door externe partners

De aanvraagformulieren van externe partners die terug te vinden zijn op de websites van Duurzaamheidsvergelijker worden ingeladen via externe iframes. Duurzaamheidsvergelijker is niet verantwoordelijk van de inhoud van deze externe formulieren en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruikmaken van deze diensten. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden van de externe partners.

Verwerking persoonsgegevens door Duurzaamheidsvergelijker

Een offerte op maat kan alleen worden gemaakt wanneer we over een minimale hoeveelheid persoonsgegevens beschikken. Specialisten hebben deze informatie nodig om een specifiek aanbod te kunnen doen voor de verduurzaming van een woning. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de diensten via Duurzaamheidsvergelijker, gaan we ervanuit dat de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer een aanvraag wordt ingediend:

Aanhef, voornaam, achternaam Deze informatie wordt verzameld zodat de Opdrachtgever netjes kan worden aangesproken.
Straat, huisnummer, postcode, plaats Deze informatie is nodig om de specifieke woning te kunnen bekijken, met als doel het opmaken van een offerte. Afspraken op locatie volgen enkel na toestemming van de Opdrachtgever.
Telefoon, email Met deze informatie kunnen de Ondernemer en de Uitvoerende Partij contact opnemen met de Opdrachtgever.
Opdracht omvang en extra wensen Deze informatie gebruikt de Ondernemer om een advies op te stellen voor de Opdrachtgever en om de opdracht eventueel door te sturen naar de Uitvoerende partij.
Aanvraagspecifieke gegevens Deze informatie geeft de Opdrachtgever aan de Ondernemer tijdens (telefonisch) contact, zodat de Ondernemer een zo goed mogelijk advies kan doen. De informatie wordt ook met de Uitvoerende Partij gedeeld, zodat de Opdrachtgever en Uitvoerende Partij niet nogmaals dezelfde informatie hoeven te bespreken.

De bewaartermijn van deze persoonsgegevens is als volgt:

Straat, huisnummer, plaats, telefoon, opdracht omvang en extra wensen 60 dagen De bewaartermijn is 60 dagen in verband met de periode dat de Uitvoerende Partij contact kan opnemen met de Opdrachtgever.
Aanhef, voornaam, achternaam, email 60 dagen tot onbepaald De bewaartermijn is 60 dagen in het geval dat de Opdrachtgever geen commerciële emails/nieuwsbrieven van de Ondernemer wenst te ontvangen. Anders is de termijn onbepaald in verband met het opstellen van de emails.
Postcode 60 dagen tot onbepaald De bewaartermijn van de volledige postcode is 60 dagen. Daarna worden enkel de eerste twee cijfers van de postcode behouden, zodat de Ondernemer haar dienstverlening kan verbeteren.

Beleid over persoonsgegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van de website zijn te vinden in het cookiebeleid.

Minderjarigen

De diensten van Duurzaamheidsvergelijker zijn slechts toegankelijk voor personen die meerderjarig zijn, met uitzondering van minderjarigen met daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. De Ondernemer kan echter niet controleren welke leeftijd de gebruiker van de website heeft. Als u ervan overtuigd bent dat de Ondernemer persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige bezoeker, dan raden wij u aan om contact op te nemen via info[at]duurzaamheidsvergelijker[punt]nl.

Geen garanties

De Ondernemer biedt de Opdrachtgever informatie over duurzaamheid en tracht aanvragers en installateurs/aanbieders van duurzame producten en/of diensten bijeen te brengen. De Ondernemer geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde producten en/of diensten en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. De Opdrachtgever en Uitvoerende Partij zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen en voor het vastleggen van duidelijke afspraken met de Uitvoerende Partij die de opdracht krijgt.

De Ondernemer zet zich ten alle tijden in om de informatie op haar websites zo accuraat en juist mogelijk aan te bieden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de Ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade, gederfde winst of andere (in)directe gevolgen voortkomend uit de informatievoorziening.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Eventuele voorwaarden of bepalingen voortkomend uit een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij volgend op een aanvraag via de Ondernemer zijn niet van toepassing op de diensten van de Ondernemer. De Algemene Voorwaarden van de Ondernemer zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij. De Ondernemer wordt nimmer partij bij mogelijk gesloten overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij en is op geen enkele manier verantwoordelijke en/of aansprakelijk voor hetgeen zich tussen Opdrachtgever en Uitvoerende Partij afspeelt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.