Algemene Gebruikersvoorwaarden Duurzaamheidsvergelijker

Via Duurzaamheidsvergelijker kunnen mensen offertes aanvragen om hun woning te verduurzamen. Om de offerteaanvragen te kunnen verwerken, hebben wij uiteraard enkele persoonsgegevens nodig. Dit zijn de gegevens die je zelf invult via het offerteformulier op de website. Wij gebruiken deze gegevens alleen om onze offertedienst uit te voeren en de website te optimaliseren. We zullen deze gegevens nooit ten onrechte met derden delen.

Bij het aanvragen van offertes kun je zelf kiezen of jij in de toekomst onze nieuwsbrief wenst te ontvangen. Kies je ervoor om je niet aan te melden, dan worden al jouw gegevens 6 weken na het verwerken van de aanvraag verwijderd of geanonimiseerd. Als je je wel aanmeldt voor de nieuwsbrief, dan bewaren we alleen jouw naam, e-mailadres en de eerste twee cijfers van jouw postcode. Alle overige gegevens worden verwijderd.

Deze website wordt beheerd door Duurzaamheidsvergelijker

Deze Algemene Voorwaarden van Duurzaamheidsvergelijker zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de diensten van Duurzaamheidsvergelijker. Door het bezoeken van een van onderstaande websites ga je akkoord met deze voorwaarden en onze Privacyverklaring. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig sinds 3 oktober 2019. Duurzaamheidsvergelijker behoudt het recht om deze voorwaarden aan te passen en raadt daarom aan om regelmatig deze pagina te bekijken voor eventuele aanpassingen.

Op alle teksten op deze website rust auteursrecht. Het is zonder toestemming niet toegestaan om de teksten, afbeeldingen, broncode en andere vormen waar auteursrecht op rust te kopiëren, verspreiden, delen of op een andere manier openbaar te maken.

Definities

De Ondernemer – Duurzaamheidsvergelijker en haar werknemers;
De Opdrachtgever – De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van een of meerdere diensten die door de Ondernemer worden aangeboden. Meestal de gebruiker van de website;
De Uitvoerende Partij – De natuurlijke of rechtspersoon die voortkomend uit de diensten van de Ondernemer contact opneemt met de Opdrachtgever om een offerte uit te brengen en aan wie de opdracht uiteindelijk al dan niet wordt verleend.

Dienstverlening Duurzaamheidsvergelijker

In de eerste plaats tracht de Ondernemer Opdrachtgevers en Uitvoerende Partijen bij elkaar te brengen via online offerteaanvragen en heeft hierin slechts een faciliterende rol. Ondernemer kan de offerteaanvragen zelf verwerken, maar kan hiervoor ook samenwerken met derde partijen.

Middels teksten op haar websites en/of (telefonisch) contact informeert de Ondernemer Opdrachtgevers over verschillende duurzaamheidsmaatregelen voor de gebouwde omgeving. De Ondernemer heeft geen verplichting ten opzichte van de Opdrachtgever of Uitvoerende Partijen om een bepaald resultaat te behalen.

Totstandkoming overeenkomst

Opdrachtgever accepteert het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde door de gegevens op de website in te vullen en offertes aan te vragen.

Verwerking persoonsgegevens

Op de websites van Duurzaamheidsvergelijker is het mogelijk om advies en offertes bij derden aan te vragen. Duurzaamheidsvergelijker behandelt zowel zelf als middels samenwerkingen met externe partners aanvragen. De specifieke geldende voorwaarden per aanvraag, vindt men via de daarvoor bestemde link bij het aanvraagformulier en op de website van de betreffende partij.

Verwerking persoonsgegevens door externe partners

Wanneer de offerteaanvragen worden verwerkt door externe partners, communiceert Duurzaamheidsvergelijker de gegevens naar deze partners nadat het formulier op de website is ingevuld door de Opdrachtgever. Duurzaamheidsvergelijker en haar externe partners nemen de beveiliging van persoonsgegevens serieus en beide partijen zetten zich dus in voor een veilige verwerking. Duurzaamheidsvergelijker is niet verantwoordelijk voor de prestaties of het uitblijven daarvan door de externe partner en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruikmaken van deze diensten. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden van de externe partners.

Verwerking persoonsgegevens door Duurzaamheidsvergelijker

Een offerte op maat kan alleen worden gemaakt wanneer we over een minimale hoeveelheid persoonsgegevens beschikken. Specialisten hebben deze informatie nodig om een specifiek aanbod te kunnen doen voor de verduurzaming van een woning. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de diensten via Duurzaamheidsvergelijker, gaan we ervanuit dat de Opdrachtgever hiervan op de hoogte is. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer een aanvraag wordt ingediend:

Gegevens Toelichting
Aanhef, voornaam, achternaam Deze informatie wordt verzameld zodat de Opdrachtgever netjes kan worden aangesproken.
Straat, huisnummer, postcode, plaats Deze informatie is nodig om de specifieke woning te kunnen bekijken, met als doel het opmaken van een offerte. Afspraken op locatie volgen enkel na toestemming van de Opdrachtgever.
Telefoon, email Met deze informatie kunnen de Ondernemer en de Uitvoerende Partij contact opnemen met de Opdrachtgever.
Opdracht omvang en extra wensen Deze informatie gebruikt de Ondernemer om een advies op te stellen voor de Opdrachtgever en om de opdracht eventueel door te sturen naar de Uitvoerende partij.
Aanvraagspecifieke gegevens Deze informatie geeft de Opdrachtgever aan de Ondernemer tijdens het invullen van het formulier of via (telefonisch) contact, zodat de Ondernemer een zo goed mogelijk advies kan doen en/of zodat de Uitvoerende Partij een juiste offerte kan uitbrengen. De informatie wordt ook met de Uitvoerende Partij gedeeld, zodat de Opdrachtgever en Uitvoerende Partij niet nogmaals dezelfde informatie hoeven te bespreken.

De bewaartermijn van deze persoonsgegevens is als volgt:

Gegevens Termijn Toelichting
Straat, huisnummer, plaats, telefoon en extra wensen 6 weken De bewaartermijn is 6 weken in verband met de periode dat de Uitvoerende Partij contact kan opnemen met de Opdrachtgever.
Aanhef, voornaam, achternaam, email, postcode 6 weken tot onbepaald De bewaartermijn is 6 weken in het geval dat de Opdrachtgever geen commerciële emails/nieuwsbrieven van de Ondernemer wenst te ontvangen. Na 6 weken wordt de postcode geanonimiseerd. Als de Opdrachtgever emails van Duurzaamheidsvergelijker wenst te ontvangen is de termijn onbepaald in verband met het opstellen van de emails.

De bewaartermijn van persoonsgegevens bij externe partners kan verschillen. Raadpleeg hiervoor de betreffende algemene voorwaarden.

Minderjarigen

De diensten van Duurzaamheidsvergelijker zijn slechts toegankelijk voor personen die meerderjarig zijn, met uitzondering van minderjarigen met daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. De Ondernemer kan echter niet controleren welke leeftijd de gebruiker van de website heeft. Als je ervan overtuigd bent dat de Ondernemer persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige bezoeker, dan raden wij aan om contact op te nemen via info[at]duurzaamheidsvergelijker[punt]nl.

Geen garanties

De Ondernemer biedt de Opdrachtgever informatie over duurzaamheid en tracht aanvragers en installateurs/aanbieders van duurzame producten en/of diensten bijeen te brengen. De Ondernemer geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde producten en/of diensten en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. De Opdrachtgever en Uitvoerende Partij zijn zelf verantwoordelijk voor het nakomen van alle wettelijke verplichtingen en voor het vastleggen van duidelijke afspraken met de Uitvoerende Partij die de opdracht krijgt.

De Ondernemer zet zich ten alle tijden in om de informatie op haar websites zo accuraat en juist mogelijk aan te bieden. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de Ondernemer is niet verantwoordelijk voor schade, gederfde winst of andere (in)directe gevolgen voortkomend uit de informatievoorziening.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Eventuele voorwaarden of bepalingen voortkomend uit een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij volgend op een aanvraag via de Ondernemer zijn niet van toepassing op de diensten van de Ondernemer. De Algemene Voorwaarden van de Ondernemer zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij. De Ondernemer wordt nimmer partij bij mogelijk gesloten overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Uitvoerende Partij en is op geen enkele manier verantwoordelijke en/of aansprakelijk voor hetgeen zich tussen Opdrachtgever en Uitvoerende Partij afspeelt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Identiteit van de ondernemer

Duurzaamheidsvergelijker B.V., mede handelend onder de namen: duurzaamheidsvergelijker.nl, duurzaamheidsvergelijker.be, ikwilisoleren.nl.

Postadres:
Mopertingerbank 35
6213 JP Maastricht
Nederland
KvK-nummer: 78409659

Heb je een vraag voor ons?

Aanhef*

Voornaam*

Achternaam*

Emailadres*

Bericht*

Door op "verstuur bericht" te klikken ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

duurzaamheidsvergelijker logo

Via dit contactformulier kun je ons een vraag stellen. Wij proberen je vraag binnen één werkdag te beantwoorden.

Om offertes aan te vragen, gebruik je de offerte tool. Klik op onderstaande knop om je offerte-aanvraag te starten.

Offertes aanvragen